Velkommen til to nye lærlinger!

Vår tidligere lærling Anette Tangen besto i våres svenneprøven i grafisk design, med beste karakter, og er nå fast ansatt som grafisk designer. Siden vi har som tradisjon å ta imot lærlinger, ønsket vi derfor de to nye lærlingene Boiana-Nikol Tchaeva og Lisa Midjo velkommen 1. september. Vi er med det i gang med vår fjerde runde med lærlinger.

Boiana-Nikol Tchaeva 
Om seg selv sier Boiana at hun er kreativ, nysgjerrig, liker utfordringer og ikke er redd for å fargelegge utenfor strekene. Hun mener også at det å bære preg av to kulturer, både norsk og bulgarsk, gir et bredere referansegrunnlag. Hun har fra før en bachelor i visuell kommunikasjon fra Universitetet i Sørøst-Norge og hos oss skal hun lære grafisk design på alle plattformer.

Lisa Midjo
Lisa er ifølge seg selv strukturert og nytenkende med ekstra interesse for interaksjonsdesign. Hun har fra før en bachelor i visuell kommunikasjon fra Universitetet i Sørøst-Norge, og har studert produktdesign på OsloMet. Gjennom studietiden har hun fått en dyp interesse for interaksjonsdesign med motivasjon for å skape designløsninger som engasjerer og inkluderer mangfoldet av brukere. I læretiden hos oss skal hun lære grafisk design på alle plattformer, med ekstra vekt på de digitale.

Vi gleder oss over å ha Boiana og Lisa med på laget!