Velkommen til lærling Isabella

Isabella Gassner fra Østerrike skal hospitere hos oss i fire uker. Hun er 23 år, har fagbrev i fotograffaget og jobber nå i slutten av læretiden med digital mediagrafikk – 3D design. Vi gleder oss til å ha henne hos oss frem til hun skal ta fagbrev i oktober!