Voksne skaper vennskap

 

Regjeringens Manifest mot mobbing er en nasjonal kampanje mot mobbing av barn. Hvert år settes det fokus på tema som er sentrale i arbeidet mot mobbing – og vi har jobbet med kampanjen i fire år.

 

Målet med kampanjene er å styrke den lokale innsatsen for gode oppvekst- og læringsmiljøer. Skolen er derfor en viktig arena for å sette mobbing på agendaen.

 

Det første året var nettmobbing temaet for kampanjen, og vi brukte Facebook som plattform for å få folk til å vise sin motstand mot mobbing på nett. I de neste kampanjene satte vi fokus på de voksnes rolle i arbeidet med å skape vennskap blant barn. For å gjøre det enklere for lærerne å ta opp mobbing som tema, utviklet vi kommunikasjonsstrategi og et konsept for emosjonelle kampanjefilmer for å trigge til diskusjon og deling. Kampanjen har blant annet blitt frontet av daværende statsminister Jens Stoltenberg og kunnskapsminister Kristin Halvorsen m.fl.

 

Filmene blir brukt på foreldremøter landet rundt og deles fortsatt i sosiale medier. Engasjementet viser at temaene engasjerer – den første filmen ble vist over 46 000 ganger på én uke.


poster
Voksne skaper vennskap 2012
00:00
--
/
--
poster
Voksne skaper vennskap 2013
00:00
--
/
--
poster
Voksne skaper vennskap 2014
00:00
--
/
--