#TENKNYTT – FILM FOR NAV

 

I en situasjon med økende arbeidsledighet, spesielt i utvalgte regioner og bransjer, har NAV behov for å informere og motivere folk til å vurdere det å søke jobber utenfor eget yrke eller egen bransje. Vi tok utgangspunkt i de mange historiene om folk som faktisk har gjort alvor av å skifte beite ved å tenke ut av boksen, og lagde to filmer med budskapet #tenknytt, inspirert av historiene.

poster
#TENKNYTT – NAV KVINNE
00:00
--
/
--

 

 

 

 

poster
#TENKNYTT – NAV MANN
00:00
--
/
--