Norges Røde Kors

– 8. mai kampanje

#ivirkelighetenogså

 

Røde Kors ble grunnlagt 8. mai og hvert år gjennomføres det kampanjer på denne dagen, ofte med internasjonalt fokus. I 2014 ønsket de å sette søkelyset på det omfattende omsorgsarbeidet som Røde Kors gjør i Norge.

 

Røde Kors ønsket å motivere til medmenneskelighet og bidra til å gjøre Norge til et varmere og mer inkluderende samfunn. Målet var også å skape engasjement og stolthet blant de mange frivillige som står for arbeidet, sammen med distriktsforeninger og lokalforeninger.

 

Vi grep fatt i det faktum at det er mange som er ensomme, til tross for at vi lever i historiens mest sosiale tid. Målet vårt var å vekke folk og få dem til å møtes under fire øyne, ikke bare via nettet. Kampanjekonsept: ”I virkeligheten også”.

 

Kampanjen ble gjennomført med stands over hele landet, plakater, annonser, bannere, radiospott og kommunikasjon i egne kanaler. På standene delte de frivillige ut kaffe og sjokolade med oppfordring til å ”ta en kaffe med en venn– i virkeligheten også”. Målet var å få med 150 lokalforeninger – tallet ble 180!