Vi fikk i oppdrag av NAV å lage en introduksjonsfilm som gir et innblikk i hvordan det er å leve med døvblindhet, og hvordan døvblinde kan mestre sin hverdag. Filmen skulle brukes i foredrag og inngå i et e-læringskurs myntet på helsepersonell, personlige assistenter, støttekontakter etc. og bidra til å avmystifisere og ufarliggjøre det å jobbe med døvblinde.

Vi tok utgangspunkt i at døvblinde lever et liv som alle andre, hvis de bare får litt hjelp. Inspirert av virkeligheten skapte vi animasjonskarakteren Anna og utviklet en film som viser hvor lite som skal til for å være noens øyne og ører. Anna er også en gjennomgangsfigur i kurset.

Filmen er produsert i samarbeid med FilmicArt i Stockholm og er belønnet med Silver Dolphin i Cannes Corporate Awards!

poster
NAV - om å være noens øyne og ører
00:00
--
/
--