NAV: Du blir pensjonen din!

 

Mange av de valgene du tar i livet vil ha betydning for størrelsen på pensjonen din. Det er utgangspunktet for denne kampanjen for NAV der vi samlet en kombinasjon av pensjon og personlighet i uttrykket ”Pensjonlighet”.

 

De siste årene har det kommet en rekke endringer i pensjonsreglene. Du har i større grad enn tidligere mulighet til å velge selv når du ønsker å ta ut pensjon etter fylte 60 år, og i hvilken grad. Mange kjenner ikke til hovedreglene, hva de innebærer og dermed heller ikke konsekvensene. Norge er avhengig av at flere må jobbe mer og lengre for å sikre velferdssamfunnet og oversiktene viser ofte at det kan være lønnsomt å stå lenger i arbeid. Vårt oppdrag var å lage kommunikasjon som satte fokus på disse valgmulighetene, og oppfordre hver enkelt til å oppsøke mer informasjon på nav.no, slik at man kan ta de rette valgene i tide: Du blir pensjonen din. Med bakgrunn i dette utviklet vi kommunikasjonskonseptet: ”Finn din pensjonlighet!”

 

Siste Skrik har bidratt med strategi, kommunikasjonskonsept og kreative løsninger som spiller på ulike personligheter opp mot kommunikasjonskonseptet ”Finn din pensjonlighet”. Løsningene ble tatt ut i alle medieflater; annonser, bannere, SoMe, brosjyremateriell, og plakater samt spesialdesignede powerpoint-presentasjoner til bruk på ulike informasjonsmøter.Bannerannonser

NAV bannerannonse. Budskap: Har du funnet din pensjonlighet? Alt om pensjon på et sted.
NAV bannerannonse. Budskap: Har du funnet din pensjonlighet? Alt om pensjon på et sted.