Mestern – fagbladet til håndverksmestere

Vi står for ny redaksjonell og visuell profil, artikler og innhold til Mesterbrevnemndas fagblad Mestern. Målgruppen er landets 14 500 mestere, myndigheter, virksomheter og media. Hver utgave planlegges i redaksjonsmøter i tett samarbeid med Mesterbrevnemnda. Vi skriver flere av artiklene, i tillegg til artikler som skrives av ekstern journalist. Her er de tre siste utgavene – flere utgaver er under utarbeidelse.