Ukjent dyr inn i kampen for miljøet

Det kastes mye mat i Norge. Hver nordmann kaster i gjennomsnitt 46,3 kilo mat årlig. Grenland går nå foran med å bruke matavfallet til å produsere miljøvennlig biogass som brukes som drivstoff for bussene og renovasjonsbilene i Grenland. Vi fikk oppgaven med å utvikle en lanseringskampanje, og tok utgangspunkt i at bussene spiser matavfall. Resultatet ble Restedyret (viride sacculi animalium), et dyr som lever av matavfall i grønne poser. Restedyret er et sentralt element i alle kommunikasjonsflater, også ute på veien. Barn fra Frednes barnehage i Porsgrunn var de første passasjerene om bord på bussen.