En aksjon for hjernehelsa!

 

1 av 3 nordmenn rammes av sykdom i hjernen. Allikevel taper sykdomsgruppen stadig mot akutte sykdommer og nedprioriteres politisk. Hvordan skape engasjement rundt hjernen – og på sikt bidra til at politikerne prioriterer sykdomsfeltet? Med en god kommunikasjonsstrategi, PR-arbeid og en nobelprisvinner med på laget fikk vi det til!

 

 

Vi skapte en aksjonspreget kampanje med mål om ny hjerneplan i Norge. 2015 var det internasjonale hjerneåret og Hjernerådet ønsket å bli synligere og få en tydeligere stemme, på vegne av sine 32 medlemsorganisasjoner.

 

For å nå ut med budskapene visste vi at vi måtte snakke til hjertet – om hjernen. Kampanjen bygger på en strategi om å fortelle historier fra virkeligheten både i tradisjonelle og sosiale medier. Ved siden av å produsere godt innhold i egne kanaler jobbet vi med PR for å skaffe synlighet i fortjente medier. Gjennom kampanjeperioden fikk saken dekning i Dagbladet, Dagens medisin og på TV 2.

 

Kampanjesiden på Facebook Med hjerte for hjernen-aksjonen ble fylt opp med enkeltpersoners historier, hjernefakta og illustrasjonsfilmer. Med på laget fikk vi med oss relevante ambassadører for kampanjen som programleder Hedda Kise, komiker Lisa Tønne og nobelprisvinner i medisin Edvard Moser. Med kun organisk spredning nådde vi ut til over 1 million mennesker og fikk tusenvis av delinger, samt 7000 følgere. Mot slutten av kampanjeperioden fikk saken positive signaler fra politisk hold og Hjernerådet ble tildelt 1 million kroner i statsbudsjettet!

Presseklipp

Fulle hus på tre arrangementer!

Som en del av kampanjen gjennomførte vi tre arrangementer: Musikk & hjernen, Smak & hjernen og avslutningsarrangementet av Hjerneåret 2015.