GIEK gjør Norge større

 

Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) spiller en sentral rolle for norsk eksportnæring. Ved å stille statsgarantier som gir god finansiering, gjør de det enklere for eksportører å sikre viktige kontrakter i utlandet.

 

Norske eksportører speiler Norge som samfunn: Innovative, produktive og endringsvillige, men konkurransen er hard. GIEKs garantier gir konkurransedyktig finansiering til utenlandske importører – og trygghet for norske eksportører. Garantiene utløste 28,5 milliarder kroner i eksport i 2014.

 

I oppdragsbrevet fra departementet fikk GIEK i oppgave å øke tilgjengeligheten og dialogen med nye bransjer. Det innebar kommunikasjon med næringer og aktører med liten kjennskap til GIEK og hva GIEKs tjenester kunne representere av verdi for dem.

 

Etter gjennomføring av interne samtaler med styret, ledelse, utvalgte fagpersoner og tillitsvalgte ble det besluttet å etablere et merkevareprosjekt. Det ble gjennomført en rekke workshops og prosessen endte med utvikling av et nytt kommunikasjonskonsept ”GIEK – vi gjør Norge større”.

 

Oppdragsgiver ønsket seg også en ny profil som skulle bygge på målet om vekst – hvor GIEK fungerer som et springbrett, samt en operativ profilmanual.

 

I tillegg til utvikling av ny logo og visuell profil ble det utviklet nye nettsider, annonser, film og diverse kommunikasjonsmateriell, både digitalt og printbasert.GIEK gjør Norge større

GIEK – Gjør Norge større
poster
GIEK – Gjør Norge større
00:00
--
/
--