En film om barna som faller utenfor

Det er mange barn og unge som faller utenfor på vei til sitt voksne liv, noe som får store konsekvenser for hver og en – og for samfunnet. På oppdrag for 0–24-samarbeidet (Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet), har vi hatt ansvar for rådgivning og kommunikasjonsverktøy for å engasjere og motivere fylkesmenn og andre som har ansvar for barn og unge i fylker og kommuner. Ett av verktøyene er en film som skal vises på konferanser og samlinger.

Vi valgte å lage en film som gir barna som faller utenfor et ansikt. En fiksjon som forteller en historie som tilhører mange, med én fortellerstemme. En mosaikk av hendelser, der noen kunne grepet inn og skapt en endring.

Team hos Siste Skrik er Elizabeth Hartmann, Tone Garmann, Mona Bidne og Heidi van der Hagen. Produksjonsselskap: Red Ant.

0-24 vimeo play