På oppdrag for 0–24-samarbeidet har vi laget en film for å vise hvordan tverrsektorielt arbeid kan hjelpe barn og unge som risikerer å falle utenfor.

Det mangler ikke på tiltak som kan hjelpe barn og unge, men til nå har det vært lite samarbeid på tvers av sektorer. 0–24-samarbeidet jobber for bedre koordinerte tjenester for utsatte barn og unge under 24 år. og hadde et behov for en film som forklarer hvorfor og hvordan samarbeidet kan bedre situasjonen for barn og unge.

Bak 0–24-samarbeidet står Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Filmen er ett av flere kommunikasjonsverktøy vi har jobbet med for å engasjere og motivere fylkesmenn og andre som har ansvar for barn og unge i fylker og kommuner. Siste Skrik har stått for alt fra strategi og manus til ferdig animasjon.

Se filmen her