Brukermedvirkning i digitaliseringen av NAV

 

 

NAV er svært opptatt av å lytte til brukerne i arbeidet med å utvikle nye tjenester, og har utviklet en kanalstrategi for å møte folks behov i rett kanal til rett tid. Vi fikk oppgaven med å lage en film som viser hvordan brukerne involveres i arbeidet med stadig flere digitale tjenester. Filmen ble laget i en langversjon for visning på Digitaliseringskonferansen og en kortversjon for sosiale medier.

poster
NAV brukermedvirkning
00:00
--
/
--