Reklame og design som skaper resultater

Siste Skrik Kommunikasjon er byrået for de kundene som ønsker kreativ kommunikasjon med en sterk strategisk forankring.

På kundelisten vår finnes en lang rekke aktører innen det offentlige og det private næringsliv. Vi bidrar både med langsiktig merkevare- og omdømmebygging, og til å løse store og små oppgaver fra dag til dag.

For å lykkes med kreativ kommunikasjon må vi ha nødvendig innsikt i kundens organisasjon, målgruppens holdninger og meninger, markedet og samfunnet generelt. De gode resultatene skapes derfor alltid gjennom et godt og nært samarbeid med oppdragsgiver. Dette samarbeidet bør kjennetegnes av åpenhet, engasjement, tilstedeværelse og en vilje og evne til å la seg utfordre.

Sammen skal vi sette oss mål, sammen skal vi jobbe oss fram til resultater, og sammen skal vi feire at vi gjør hverandre bedre!

Vi er et byrå med lang og bred erfaring. Vi er store nok til å takle store oppdragsgivere, men ikke større enn at alle kunder føler seg ivaretatt og prioritert.

Byrået vårt er satt sammen av personer med bred erfaring og spisskompetanse innen forskjellige områder. 3 av de 4 gründerne jobber fremdeles i byrået, noe som sikrer kontinuitet. Arbeidsgrupper lages etter ønsker og behov hos hver enkelt oppdragsgiver.

Kontakt oss

Rådgiver Elizabeth Hartmann, mob: 920 91 095, e-post: elizabeth@sisteskrik.no

Se kontaktinfo til alle ansatte litt lenger ned på denne siden, eller mail oss på:

info@sisteskrik.no

Siste Skrik Kommunikasjon AS, Guldbergsvei 13B, 0375 Oslo

Postadresse: Postboks 5343 Majorstuen, 0304 Oslo

Menneskene

Elizabeth Hartmann

Daglig leder / rådgiver / partner

E-post: elizabeth@sisteskrik.no

Mob: 920 91 095

Tine Bergh

Prosjektleder / adm.sjef / partner

E-post: tine@sisteskrik.no

Mob: 913 32 234

Heidi van der Hagen

Prosjektleder

E-post: heidi@sisteskrik.no

Mob: 924 24 161

Mona Bidne

Tekstforfatter / partner

E-post: mona@sisteskrik.no

Mob: 908 51 885

Erik Øverås

Art director

E-post: erik@sisteskrik.no

Mob: 415 21 811

Nina Regine Hjelle

Art director / senior designer

E-post: nina@sisteskrik.no

Mob: 928 52 167

Anette H. Tangen

Grafisk designer

E-post: anette@sisteskrik.no

Mob: 404 70 327

Boiana-Nikol Tchaeva

Lærling / grafisk designer

E-post: boiana@sisteskrik.no

Mob: 401 60 902

Lisa Midjo

Lærling / grafisk designer

E-post: lisa@sisteskrik.no

Mob: 950 02 119 

Faste freelancere

Camilla Foss

Senior designer

E-post: camilla@sisteskrik.no

Mob: 928 60 626 

Anne Cathrine Haug

Art Director

E-post: anne.cath@sisteskrik.no

Mob: 930 96 624

Anne Bremnes

Rådgiver/tekstforfatter

E-post: anne@sisteskrik.no

Mob: 401 02 043 

Yngve Saltveit

Digital designer

E-post: yngve@sisteskrik.no

Mob: 913 27 804

Lærebedrift

 

Siste Skrik Kommunikasjon er godkjent lærebedrift, og har siden april 2015 hatt grafikerlærlinger ansatt hos oss.

Uten flere dyktige fagarbeidere stanser Norge. Derfor må fag- og yrkesopplæringen styrkes, og flere bedrifter både i det private næringsliv, stat og kommune bør tilby lærlingplasser. Dette er lærlingløftet

 

CSR

Corporate social responsibility (CSR) oversettes gjerne med Bedriftens samfunnsansvar, og defineres som bedrifters integrasjon av sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift på frivillig basis.

Helt siden starten i 1994 har vi hatt fokus på CSR, og har blant annet hjulpet Wanda-senteret og Interessegruppen for kvinner med spiseforstyrrelser.

Fra 2001-2019 jobbet vi med Støttesenteret mot Incest Oslo, en organisasjon som jobber for å bekjempe incest og hjelpe rammede og pårørende.

Miljøpolicy

Siste Skrik tar ansvar for miljøet og er kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge AS.

Vi kildesorterer papir, glass, søppel og matavfall. Tonere/fargestoff og EE-avfall blir sortert og levert forskriftsmessig. Vi har forpliktet oss til å stille krav til våre leverandører med hensyn til finansiering av returordningene for brukt emballasje.

Vi har redusert vår reisevirksomhet og legger til rette for utstrakt bruk av digital kommunikasjon både i arbeidsprosesser og i produksjonsgjennomføring.

Siste Skrik har ingen miljøskadelige apparater eller maskiner. Vi har sortering av avfall ved hver arbeidsplass og tilstreber å skape løsninger som gjør at vi som selskap handler til det beste for miljøet. Det betyr også fokus på digitale løsninger fremfor print der det er mulig for kundene våre.