Ny utgave av Mestern!

Siden 2021 har vi stått for redaksjonell og visuell profil, artikler og redaksjonelt innhold til Mesterbrevnemndas fagblad Mestern, som utgis til alle landets 14 500 mestere og myndigheter, virksomheter og media. Her er den ferskeste utgaven av bladet med flere spennende intervjuer og artikler ført i pennen av oss. Les bladet her