Viken fylkeskommune

Læreplassjegerne

Norge trenger flere fagarbeidere, samtidig er mangel på læreplasser en utfordring for de fleste fylker. Viken fylkeskommune har for eksempel hvert år et stort behov for å skaffe lærebedrifter til de 4 500 unge som trenger læreplass for å få fullført utdanningen sin. Det er etablert et team med læreplassjegere som jobber med dette.

Vi utviklet konseptet Læreplassjegerne i samarbeid med Østfold fylkeskommune og læreplassjeger Magne Hagen frontet kampanjen da den ble lansert. Kampanjen tok i bruk utradisjonelle metoder både visuelt, verbalt og tiltaksmessig – og det ga svært gode resultater. Både når det gjaldt synlighet, tilstedeværelse, dialog og inngåelse av kontrakter for nye og flere læreplasser.

På grunn av de gode resultatene ble det besluttet å videreutvikle kampanjen for nye Viken fylkeskommune. Vi har hatt ansvar for utvikling av konsept, kampanjemateriell med et fargerikt, lekent og direkte uttrykk som skiller seg ut i mengden av konkurrerende budskap. Vi har utviklet grafisk profil, illustrasjoner, hjemmeside, analoge og digitale kampanjer, informasjonsmateriell og nyhetsbrev til kommuner, skoler, opplæringskontor, lærebedrifter, foresatte og elever. Vi har hatt prosjektlederansvar og har koordinert alle tiltak og aktiviteter fra utarbeidelse av kampanjeplaner, tiltaksoversikt til gjennomføring med kontakt med samarbeidspartnere og underleverandører.