Utdanningsdirektoratet

Merkeordning for lærebedrifter

I 2030 vil det være et underskudd på 134 000 personer med yrkesfaglig utdanning i Norge og vi trenger både flere lærlinger og lærebedrifter. Regjeringen besluttet derfor å utvikle og lansere merkeordningen Godkjent lærebedrift med lærling, som en del av Lærlingløftet. Målet er å gi godkjente lærebedrifter som har lærling en verdi, samt å øke bevissthet om viktigheten av lærlinger hos forbrukere.

Så hvordan får man folk til å velge lærebedrifter når de handler varer og tjenester? Vi designet selve merket, samt alt av grafisk materiell og profilartikler. Videre la vi kommunikasjonsstrategi for lanseringen, selvfølgelig med forbrukerne i fokus. Merkeordningen ble offisielt lansert under Arendalsuka, like i forkant av kommunevalget og med landets viktigste meningsbærere tilstede. Lanseringen av merkeordningen ble allerede svært godt mottatt og fikk bred pressedekning, både i nasjonal og lokal presse.

Videre i lanseringen var Facebook et naturlig kanalvalg, i kombinasjon med tradisjonell annonsering i aviser og på nett. Kanalene er velegnet for å eksponere merket for så mange som mulig. Nettkampanjen «Har dere lærling?» ble gjennomført høsten 2015, samtidig som merkene ble sendt ut til godkjente lærebedrifter landet rundt. En viktig suksessfaktor var involvering av partene i næringslivet og vi hadde gjennom kampanjen samarbeid med NHO, LO og Virke der alle bidro til å spre merket gjennom egne kanaler. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen var også med på å skape blest rundt merket. Med digital annonsering og betydelig innholdsproduksjon i en periode på fire uker fungerte kampanjesiden som en møteplass mellom lærlinger og lærebedrifter, og viste et etterlengtet behov for en felles kommunikasjonsarena. Kampanjesiden fikk raskt 7000 følgere og hundrevis av underskrifter på app’en «Norges største løft for lærlinger»!