Utdanningsdirektoratet

Lærlingløftet

Fra Utdanningsdirektoratet fikk vi en stor og viktig samfunnsoppgave: Å bidra i arbeidet med å skaffe flere læreplasser til de mange elevene som velger yrkesfag. Hele 1 av 3 elever står uten læreplass når de skal fullføre fagutdanningen sin.

I det innledende arbeidet ble det avdekket manglende kunnskap om ordningen hos potensielle lærebedrifter. Det fantes ingen oversiktlig side om lærlingordningen for bedrifter på nett, så det ble raskt besluttet å utvikle lærlingløftet.no hvor vi samlet all nyttig informasjon for potensielle lærebedrifter.

Østfolds største jobbintervju
I 2014 fikk vi ansvaret for å gjennomføre et prøveprosjekt i en av fylkeskommunene der mangelen på læreplasser var størst – nemlig Østfold. Et omfattende samarbeidsprosjekt med fylkeskommunen ble iverksatt og vi gikk inn som en del av prosjektgruppen. Vi la en strategi for satsingen, der aktiviteter som skulle gjennomføres skulle være et supplement til allerede planlagte tiltak.

Planlegging og gjennomføring av arrangementet «Østfolds største jobbintervju» på INSPIRIA science center ble en sentral aktivitet. Målsettingen med arrangementet var å skape en møteplass for lærebedrifter og lærlinger.190 lærlinger deltok og gjennomførte tilsammen 570 jobbintervjuer med lærebedrifter.

Positive tilbakemeldinger fra deltakerne gjorde at det ble besluttet å gjennomføre tiltaket også i 2015. Dette året var skolene mer involvert og oppslutningen betydelig høyere. Hele 984 elever møtte120 lærebedrifter, og det ble gjennomført over 3 000 jobbintervjuer. Resultatet viser at mer enn 100 flere lærlinger har fått plass i 2015 enn tidligere år. INSPIRIA er allerede booket for 2016, og har kommet inn på budsjettene til fylkeskommunen.

I tillegg til samarbeid med Østfold fylkeskommune ble pilotprosjektet i 2015 utvidet til også å gjelde samarbeid med Troms fylkeskommune samt Aust- og Vest Agder fylkeskommuner.