Universitetet i Oslo

Alle har noe stort i seg

Universitetet i Oslo er Norges eldste og ledede universitet med høy internasjonal anerkjennelse. Hvordan forsterke denne posisjonen og tiltrekke seg de rette studentene?

Alle har en drøm i livet, og UiO er det eneste studiestedet i Norge som er stort nok til at nesten alle kan forfølge drømmene sine. Det er faktisk så stort at det kan være lett å miste oversikten. Derfor ville vi vise et menneskelig ansikt i kommunikasjonen for å gjøre den mer relevant og attraktiv og utviklet på bakgrunn av dette kommunikasjonskonseptet: «Alle har noe stort i seg. Finn det på UiO».

Kommunikasjonen er tatt ut i et stort spekter av kanaler og flater, der mye har vært digitalt. Vi har også laget filmer for hvert av de åtte fakultetene som viser livet som student over et døgn, for å vise det sosiale livet rundt studiene på UiO og Oslo som studieby.

Resultatet av kampanjene ble at UiO hadde flest førstevalgsøkere per studieplass blant alle landets breddeuniversiteter, og tre ganger så mange søkere som plasser. De opplevde dessuten økt rekruttering til de fagområdene som det satses på ved UiO, økt rekruttering blant unge søkere samt økt rekruttering fra Nord-Norge.