Sporveien

Årsrapport

Sporveien er landets største leverandør av kollektivtransport og frakter hvert år over 200 millioner passasjerer. Vi vant konkurransen om å utarbeide Sporveiens årsrapport for 2014.

Årsrapportens hovedoppgave er å vise at Sporveien følger opp og gjennomfører det viktige samfunnsoppdraget den er gitt. Dette løste vi ved å fokusere på alle de vellykkede prosjektene som nylig er gjennomført, og ved å intervjue viktige meningsbærere innen samferdsel. Årsrapporten som distribueres ut til 3 500 ansatte er også et viktig kommunikasjonsverktøy for å bygge intern stolthet og kunnskap om egen organisasjon. Deler av rapporten har derfor et redaksjonelt preg og inkluderer også et historieinnlegg som viser Sporveiens viktig historie fra oppstarten i 1875 til i dag.