Sørum kommune

Visuell identitet og nettside

Sørum kommune er en landlig kommune i Akershus med vakkert naturlandskap. Kommunen huser 17 000 innbyggere og ligger i nærheten av Oslo. Sørum er en typisk pendlerkommune og ønsket å tiltrekke seg enda flere innbyggere. For å lykkes måtte kommunen skille seg fra nabokommunen. Det ble gjort ved å løfte den visuelle identiteten og fremstå mer helhetlig og moderne.

Designmanualen er basert på kommunens kommunikasjonsstrategi og ønsket om å fremstå som drivkraften for nytenking og kompetanse på Romerike. Sørum kommune ville legge til rette for at både eksisterende beboere trives og for at potensielle nye innbyggere ser fordelene ved å bosette seg i kommunen.

Designmanualen tar utgangspunkt i det kommunen tilbyr og står for, både når det gjelder fargepalett, typografi og bildevalg. Sentralverdien for kommunen er Den gode kommunen. Dette vektlegges gjennom fargepaletten valgt for designmanualen, eksempelvis benytter den mye rødt som symboliserer varme og kjærlighet. For å vise naturlandskapet i Sørum brukes også kun bilder som viser Den gode kommunen. Alle bildene som brukes skal være tatt i kommunen og viser Sørum på sitt beste – rett og slett en veldig hyggelige kommune å vokse opp og bo i.

Kommunevåpenet er Sørum kommunes offisielle merke utad og er bærende for alle elementer i designmanualen.

Alle elementene i designmanualen er i tråd med kravene om universell utforming.