Skjåk kommune

Strategi og rekruttering

Skjåk er en sterk industrikommune med et levende industrimiljø som er unikt i Nord-Gudbrandsdalen. Allmenheten har betydd mye både for bosetting, økonomi og arbeidsliv for kommunen. Innbyggertallene peker nedover, med en stadig høyere gjennomsnittsalder. Som i mange andre kommuner i Norge er det nå ønske om å få flere bedrifter, besøkende og innbyggere til kommunen.

Vi har utarbeidet næringsstrategien for Skjåk i tett samarbeid med kommunen og arbeidsgruppen. Overordnet målsetting er å etablere en mer innovativ og offensiv arbeidsmetodikk for å få utvalgte miljøer og enkeltpersoner til både å flytte til Skjåk og etablere nye arbeidsplasser. Parallelt utarbeidet vi også en omdømmestrategi for kommunen for å identifisere aktuelle muligheter og tiltak for å øke attraktiviteten.

Produksjon av Gudbrandsdalsosten og aksjonen «La G35 Leve» har satt Skjåk på dagorden på en positiv måte. I forbindelse med utarbeidelse av omdømmestrategi og næringsstrategi har vi gjennomført en stor spørreundersøkelse. Vi fikk inn over 500 svar fra innbyggere og utflyttede skjåkværer, fordelt på 10 ulike målgrupper. Dette ga nyttig informasjon for det videre strategiarbeidet.

Vi utviklet en annonse i russeavisen spesielt rettet mot ungdommen i Skjåk som svar på hva de selv hadde svart i spørre-undersøkelsen. Kommunens ledelse med ordfører i spissen ønsket å formidle hva kommunen vil gjøre for at Skjåk skal bli det Skjåk som de ønsker seg.

Mer aktiv bruk av egne kanaler og særlig sosiale medier er viktig for å øke attraktiviteten, vise hva Skjåk har å by på og at vi legger forholdene til rette for at flere skal flytte til Skjåk. Blant annet med barnehagegaranti, kontorlandskapsgaranti, jaktgaranti, lave strømpriser, tilbud om å prøvebo, gunstige tomtepriser og mange av de sosiale tilbudene i bygda.