Renovasjon i Grenland

I kampen for miljøet

Renovasjon i Grenland ønsket en markering rundt lanseringen av busser og renovasjonsbiler som går på biogass. Det kastes mye mat i Norge; hver nordmann kaster i gjennomsnitt 46,3 kilo årlig. Vi ønsket å få folk til å forstå at det er en direkte sammenheng mellom kildesortering av mat i grønn pose og biogassen som brukes i biler og busser. Vi ønsket å skape oppmerksomhet og engasjement, og dermed motivere til økt sortering. Det ble besluttet at én av de nye bussene skulle heldekoreres, og fungere som hovedelement og budskapsbærer i lanseringen. Bussen kjører til daglig i rute gjennom alle de fire kommunene.

I forbindelse med at Renovasjon i Grenland innførte henting av glass- og metallemballasje hjemme hos befolkningen, var det behov for en kampanje med fokus på å sortere riktig. Analyser viste at 6,9% av avfallet som havner i den vanlige sorte restavfallsdunken kunne blitt sortert og gjenvunnet.

For å skape en rød tråd i kommunikasjonen med målgruppen til Renovasjon i Grenland, utviklet vi en fjern slektning av det grønn-pose-spisende Restedyret: Glassus Metallus, som rocker så lenge han får riktig glass- og metallemballasje. Får han derimot mat han ikke tåler, som en stekepanne, blir det derimot skurr i systemet. Glassus Metallus bor i glass- og metallcontainerne som er plassert der folk bor, og vi lagde en film som viser hans univers fra du putter glass- og metallemballasje ned i containeren. Selve Glassus Metallus er laget i glass og metall for å vise at det du sorterer, blir til noe.