Østfold fylkeskommune

Visuell identitet

Østfold fylkeskommune har stor befolkningsvekst, nærhet til Oslo – og store ambisjoner. De ønsker å fremstå som moderne og fremtidsrettet, og vi fikk i oppdrag å utvikle en helhetlig design og mer moderne profil for å understøtte dette.

Fylkeskommunen har som ambisjon å fronte tydeligere med sine verdier; profesjonell, raus og kreativ og ønsket i den sammenheng å oppgradere og modernisere sin grafiske profil. Det nye designet skal brukes på alle flater basert på fylkeskommunens rolle i samfunnet og dens geografiske plassering med sjø, dype skoger og store landbruksområder. Beliggenheten sammen med fylkeskommunens rolle som brobygger og utvikler av fylket, dannet utgangspunktet for det bærende konseptet Grenseløse Østfold. De visuelle elementene henter også sin inspirasjon fra nærområdene for å understreke Østfolds egenart.

Profilmanualen er videreutviklet for å ivareta bruk for alle virksomhetsområdene slik at den fungerer som et operativt verktøy og hjelpemiddel i hverdagen for alle som skal forholde seg til profilen.