Oslofjord

Store tanker og små øyeblikk

Oslofjord er Norges beste sted for å skape sterk bedriftskultur, en unik konferansedestinasjon beliggende ved sjøen i Vestfold og med fasiliteter for opp til 6000 mennesker. Senteret ble omprofilert og fikk navnet Oslofjord Convention Center i 2011.

Mange bedrifter med suksess har evnet å bygge en sterk bedriftskultur, hvor de ansatte føler lojalitet og eierskap til selskapet, og vet hvilke mål man har satt og hvordan man skal komme dit. Det var med denne innsikten vi utarbeidet kommunikasjonskonseptet for Oslofjord, som måtte fortelle både om den reelle verdien besøkende selskaper vinner ved å bruke Oslofjord som samlingspunkt, samtidig som man viser frem stedets sjarm og opplevelsesverdi. Konseptet ble: «Store tanker og små øyeblikk».

Vårt arbeide har omfattet strategi, utvikling av kommunikasjonskonsept, kampanjer tatt ut i flere kanaler som annonser, web, bannere, DM-er med mer. Vi har også utarbeidet ny logo, visuell identitet og profilmanual som omfatter alle flater inklusive skilting og bekledning.