Oslo kommune

Groruddalssatsingen

I ti år har Oslo kommune og staten samarbeidet for å skape bedre bomiljø og flere muligheter for menneskene i Groruddalen. Hundrevis av tiltak er gjennomført, og Groruddalen har blitt en grønnere og mer attraktiv del av Oslo, med blant annet fire bydelsparker som dekker et område tilsvarende 38 fotballbaner.

Vi fikk i oppdrag å utvikle et magasin med presentasjon av et utvalg av satsingene. Her er resultatet: 244 sider med inspirerende historier som kommuner i hele landet kan ha nytte av.