Norsk folkehjelp

Farlige forbindelser II

Mange norske og internasjonale bedrifter driver handel med israelske bedrifter som produserer varer for eksport på okkuperte palestinske områder.

Norsk Folkehjelp har tidligere utarbeidet en rapport om de norske båndene til den israelske okkupasjonen i samarbeid med Fagforbundet, og ville nå utgi en oppfølger. Den nye rapporten skulle ha noen fellestrekk med den forrige, men det var behov for både endringer og forbedringer. Vi valgte å lage en tydeligere temainndeling, og satte inn en tidslinje som viste utviklingen fra den forrige rapporten, der vi kan se effektene av arbeidet som har vært gjort.