Norad

Årsrapport

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid og har som en av sine hovedoppgaver å sikre at norske bistandspenger blir brukt best mulig, og å rapportere om hvilken støtte som virker, eller ikke virker, etter målsetningene.

Målgruppene for rapportene er mange, fra det ”norske folk” til politiske miljøer, forskning og akademiske miljøer i inn- og utland. Arbeidet ble basert på Norads profilmanual, et hierarki som består av fire grupper som hver har spesifikke retningslinjer. Fra det myndige, som understreker Norads faglige tyngde og seriøsitet, til det dynamiske, som underbygger det moderne og toneangivende Norad. Fargebruk, typografi og bruk av de grafiske elementene er med på å skape de forskjellige uttrykkene. Materiellet tar hensyn til universell utforming.

Våre oppgaver innebar blant annet å forvalte og videreutvikle den visuelle profilen, både grafisk og elektronisk. Det være seg års-, resultat- og evalueringsrapporter, invitasjoner, brosjyrer, bannere, annonser med mer. Oppdraget bestod også av arbeid med illustrasjoner og foto, tegninger, figurer, statistikk og infografikk.

Sørafrikanske fremtidsdrømmer – 120 timer med Morten Krogvold
På oppdrag fra Norad v/Utviklingshuset har vi laget fotokatalog, invitasjon, plakater og annonser for utstillingen “Sørafrikanske fremtidsdrømmer – 120 timer med Morten Krogvold”. Utstillingen, som er en del av 50-års markeringen til Norad, ble åpnet 20. juni på Utviklingshuset.

Norge har lange historiske forbindelser til Sør-Afrika, og dagens samarbeid har sitt grunnlag i støtten Norge ga til kampen mot apartheid. I november 2011 reiste fotograf Morten Krogvold i 120 timer rundt i Sør-Afrika for å møte sørafrikanere og høre om deres drømmer. Samlingen på elleve bilder forteller historier fra dagens Sør-Afrika, og omhandler utviklingen i landet i tiden etter apartheids fall.