NAV

Kampanjer

NAV forvalter 1/3 del av statsbudsjettet og arbeider innen svært mange områder og fagfelt, noe som ble gjenspeilet i samarbeidet med NAV.

Vi har hatt dialog med mange forskjellige personer, fagavdelinger og nivåer i NAV, som ofte har kompliserte oppgaver med budskap som må forenkles og spisses for å fremstå relevante for målgruppene. 

Vi har vært involvert i utarbeidelse av strategi, kommunikasjonsfaglig rådgivning, kommunikasjonskonsepter, utarbeidelse av ideer og kreative løsninger, planlegging og gjennomføring av kampanjer, film, foto, medierådgivning og prosjektledelse.
Vi hadde ansvar for videreutvikling og tilpasning av den grafiske profilen til digitale krav. Vi har blant annet jobbet med ny uførepensjon, arbeidsmarked og jobbmesser, ny pensjonsordning, Idébanken, rekruttering av Norges beste IT-hoder, samt revidering av designmanualen.

Løsningene tas ut i alle flater og kanaler: Egne, betalte og fortjente.