Mesterbrevnemnda

Fagbladet Mestern

Vi står for ny redaksjonell og visuell profil, artikler og innhold samt annonsesalg til Mesterbrevnemndas fagblad Mestern. Målgruppen er landets 14 500 mestere og myndigheter, virksomheter og media. Hver utgave planlegges i redaksjonsmøter i tett samarbeid med Mesterbrevnemnda, vi har redaktøransvaret og fører flere av artiklene i pennen, i tillegg til de som gjennomføres av andre journalister.

Se alle utgivelsene av Mestern i linken her