Medietilsynet og Lotteritilsynet

husfred.no

Dataspill og pengespill er en kilde til bekymring i mange familier og på mange skoler. Nesten alle barn spiller, men voksne har liten kunnskap om barnas spillverden og mange synes det er vanskelig å snakke med barna om spill og spilleregler.

Lotteritilsynet og Medietilsynet ville gå sammen om en kampanje for å sette dataspill og pengespill på dagsorden både på skoler og hjemme, og vi vant oppdraget med å utarbeide en kampanje.

Vi har god erfaring med at film er veldig godt egnet som kommunikasjonsverktøy når vi skal sette en litt vanskelig problemstilling på dagsorden. Vi ønsket å spille på følelser og bidra til refleksjon og diskusjon om barns spillvaner – på foreldremøter, ved kjøkkenbordet og i sosiale medier. Filmen peker til nettstedet husfred.no, med informasjon om spill og verktøy for å få voksne og barn til å bli enige om spilleregler gjennom Husfredavtalen – en avtale som voksne og barn forhandler seg frem til og signerer for å oppnå nettopp husfred.

Vi hadde også gleden av å utvikle navn, logo og nettside for kampanjen.

Skoleprosjektet ble offisielt lansert av Kulturminister Thorhild Widvey på Engebråten skole i oktober 2015. I løpet av høsten har filmen hatt over 50.000 visninger på Facebook og 300 delinger.

Innslaget fra lanseringen på Kveldsnytt 22. sept. 2015