Matvett

Animasjonsfilmer for Arendalsuka

Matsvinn er et stort samfunnsproblem og Matvett er opprettet som mat- og serveringsbransjens selskap for å forebygge og redusere matsvinn. De samarbeider på vegne av bransjen med myndigheter og forskningsmiljøet. Ambisjonen er å halvere matsvinnet innen 2030.

Vi har hatt ansvar for å skrive merkevarestrategi og fungerer både som strategisk rådgiver samt inngår i team som utvikler av markedskampanjer og aktiviteter for å rette søkelys på problemstillingen. Vi er også opptatt av å formidle at samarbeid mellom aktørene skaper resultater, og at reduksjon av matsvinn gir verdifull samfunnsgevinst.

I forbindelse med Arendalsuka 2022 ble det arrangert et seminar hvor det ble fokusert på resultater som er oppnådd og hvilken betydning dette har for samfunnet. I den forbindelse produserte vi tre animasjonsfilmer som inngikk i presentasjonen. Vi utviklet idéene og hadde ansvar for animasjon og produksjon av filmene.