IMDi

Negativ sosial kontroll

På oppdrag fra IMDi har vi laget en filmkampanje rettet mot de mange unge som kan være i faresonen for å bli utsatt for negativ sosial kontroll i ulike former. Mange unge opplever å bli sosialt kontrollert av familien, og får ikke leve et naturlig liv med venner og kjæreste. Hvert år står også flere skolepulter tomme som følge av at unge blir etterlatt i utlandet, enten fordi de blir tvangsgiftet eller fordi de blir sendt til hjemlandet for å bli oppdratt.

Målgruppen for filmene er 13-22 år og vi la ned mye arbeid i å utvikle manus som både ville få unge til å stoppe opp og se filmen, samtidig som de skulle føle at vi behandlet temaene med respekt og innsikt. Med utgangspunkt i unge menneskers brukeratferd på sosiale medier (de scroller fort videre om budskapet ikke fanger interesse) utviklet vi tre filmmanus der vi ”snudde historiene på hodet” for å skape stoppeffekt. I motsetning til vanlige lineære filmfortellinger startet vi med det mest dramatiske og spolte historien tilbake.

For å kvalitetssikre filmmanusene testet vi dem på et utvalg representanter for målgruppen og representanter for faglige miljøer som jobber med problemstillingene. Dette ga oss verdifull innsikt som gjorde oss i stand til å balansere manusene på en måte som gjorde at vi kunne unngå en utilsiktet debatt som ville virke mot sin hensikt.

Den første filmen ”Må du leve et dobbeltliv?” ble lansert 4. april 2018 og ”Er du redd for å bli etterlatt i utlandet?” 16 april. Film nr. 3 ”Er du redd for å bli giftet bort mot din vilje?” ble lansert 1. juni. Filmene ble annonsert på Facebook, Snapchat og Instagram. Allerede etter to dager hadde 83 000 sett filmen om dobbeltliv og sosial kontroll på Snapchat! Filmen om å bli etterlatt i utlandet ble vist NRK Kveldsnytt i forbindelse med lanseringen.