Helse Vest

Grafisk materiell

Helse Vest hadde behov for en rekke grafiske designtjenester med utgangspunkt i sitt eget profilprogram og sin egen bildebank.

Vi bistod med videreutvikling og tilpasning av designmanual til alle medieflater og fysiske installasjoner. Designet er benyttet i tjenestedesign for å forenkle pasienters møte med de ulike sykehusene. Designet benyttes også til utarbeidelse av rapporter, presentasjoner, designelementer og rådgiving om bildebruk til nettsider og sosiale medier, samt en lang rekke andre grafiske tjenester.

I tillegg har vi utarbeidet strategi for sosiale medier og bidratt i redaksjonen for produksjon og publisering av innhold.