Frøhvelvet

Visuell identitet

For Svalbard Global Seed Vault – Frøhvelvet har vi hatt ansvaret for utarbeidelse av merkevare- og posisjoneringsstrategi samt kommunikasjonsstrategi og joint message notat for å sikre enhetlig kommunikasjon utad.

Vi har utviklet konseptet «Safeguarding Seeds for the future generations» samt utviklet logo og grafisk profil som tar utgangspunkt i det ikoniske byggverket. For å styrke merkevaren er det utarbeidet retningslinjer for design, budskap og kommunikasjon med bildebank og maldokumenter for sentrale informasjons- og markeds- tiltak.

Svalbard Global Seed Vault har en sterk posisjon i utlandet og høster også inter- nasjonal anerkjennelse. Vi har utviklet og tilrettelagt for presentasjoner og messemateriell til flere internasjonale konferanser. Vi hadde en sentral rolle i planlegging og tilrettelegging av The Seed Summit 2020 hvor Statsminister Erna Solberg var vertskap for over 30 nasjoner som deponerte frø.

Linjer som skyter inn fra sidene og danner trekantsilhuetten på Frøhvelvet bygget. Svalbard Global Seed Vault står skrevet under.
Frøhvelvet bygget i vinterlandskap med snødekte fjell i bakgrunnen. Logoen og slagordet "Safeguarding Seeds for Future Generations" er plassert oppå himmelen i bildet.