Finnmarkseiendommen

Strategi og grafisk materiell

Finnmarkseiendommen (FeFo) forvalter 95 prosent av grunnen i Finnmark, og er landets nest største grunneier. Gjennom FeFo er hver eneste finnmarking derfor grunneier.

FeFo forvalter grunn og ressurser i tråd med både rettigheter hjemlet i Finnmarksloven og rettigheter på annet grunnlag, for eksempel sedvane og alderstidsbruk. FeFo har ansvaret for stor- og småviltjakt, innlandsfiske, samt laksefiske i sjø og elver på Finnmarks-
eiendommen, og selger fiske- og jaktkort. I tillegg eier FeFo 20 hytter og koier som leies ut eller disponeres gratis.

Vi har jobbet med Finnmarkseiendommen i flere år og har bidratt med strategi og omdømmearbeid, SWOT-analyser, konferansemateriell, messemateriell, årsrapporter på norsk og samisk, samt sommer- og påskehilsener til ansatte og samarbeidspartnere.