Færder kommune

Visuell identitet

Tjøme og Nøtterøy ble til Færder kommune 1. januar 2018 og vi fikk være med på seilasen ved å utvikle den visuelle identiteten!

Færder kommunes slagord er «Med vind i seilene». Slagordet speiler en kommune med fokus på innovasjon og fremtidsrettede tjenester, samtidig som det reflekterer at dette er en øykommune med sterke maritime tradisjoner. Vi valgte å reflektere det samme i den visuelle identiteten. Hovedelementene er kommunens kommunevåpen, logo og øvrige grafiske designelementer, utvalgte farger og typografi som sammen skal bidra til at kommunen fremstår som tydelig og gjenkjennelig for alle, innbyggere som medier, politikere og besøkende.

– Det har vært en spennende seilas å være med på, sier senior designer Petter Danielsen og rådgiver Elizabeth Hartmann, som begge har en tilknytning til kommunen fra barnsben av.