EEA & Norway Grants

Årsrapport

EEA Grants og Norway Grants forvalter EØS-midlene fra Norge, Island og Liechtenstein. Det er et betydelig ansvar og en kompleks kommunikasjonsoppgave å formidle alle de ulike områdene og alle prosjektene. Finansieringen kanaliseres gjennom over 150 programmer til 15 ulike mottakerland i Europa, hvor miljø og bærekraftig utvikling pr dato er den største sektoren. Formålet er å redusere økonomiske og sosiale forskjeller, og styrke bilaterale forbindelser med EU-land i sentral- og sør-Europa samt Baltikum.

Siste Skrik bisto med strategisk rådgivning, designutvikling, implementering, tilrettelegging og produksjon av årsrapporten.