DSS

Fighting antisemitism

Gjennom EØS-samarbeidet og giverprogrammet Norway Grants har Norge i en årrekke bidratt til å bekjempe anti-semittisme.

Det jødiske miljøet har opp gjennom historien bidratt enormt til utviklingen av kultur- og kunstliv, filosofi, vitenskap, jus, religion og økonomi i en rekke europeiske land. Til tross for dette er anti-semittisme fortsatt en realitet for dagens jøder, som dessverre opplever diskriminering, trakassering og vold.

Denne brosjyren vi har laget på oppdrag fra Utenriksdepartementet viser et utvalg av de prosjektene som har mottatt midler. Brosjyren er skrevet på engelsk.

Brosjyren tilfredsstiller kravene til universell utforming, og er designet slik at tekstbudskapet har en meget tydelig struktur i tilknytning til det visuelle. Typografien er tydelig og lett lesbar. Brosjyren er også laget i en digital versjon tilrettelagt for dem som benytter seg av maskinopplesning. Dette krever korrekt oppbygning og nøye markering av dokumentstrukturen.