Bypakke Nedre Glomma

Visuell identitet

Med stadig flere innbyggere vil Østfoldkommunene Fredrikstad, Hvaler og Sarpsborg gjennom målrettet satsning på miljøvennlig transport sørge for å være en bærekraftig region i årene fremover. Prosjektet har fått navnet Bypakke Nedre Glomma.

Vår oppgave var i første omgang å utvikle slagord, logo og visuell identitet for Bypakke Nedre Glomma, som et ledd i å utvikle en sterk og tydelig posisjon og for å sikre en god dialog med de mange ulike målgruppene.

Vi utviklet kommunikasjonskonseptet «Mange bekker små…» som også er prosjektets slagord. Konseptet bygger på et kjent uttrykk for å fortelle hvordan Bypakken, men også publikum selv, skaper en bærekraftig region rundt Nedre Glomma. Alle bidrag teller, små som store. Veier og ferdselsårer er viktige begreper i oppgavebeskrivelsen, og vi valgte derfor å bruke dette som inspirasjon, både verbalt og visuelt. Siden vi ikke skulle bygge en merkevare i tradisjonell forstand, la vi vekt på å danne et helhetlig visuelt inntrykk og ikke bare en sterk logo-identitet.

Kommunikasjonskonseptet er brukt til å utforme forskjellige reklameløsninger og egen nettside.

Hvilken dag kan du la bilen stå?
Hovedsatsningene for Bypakke Nedre Glomma er tiltak for gående og syklende, kollektivtiltak og utbedring av riksveier og bruforbindelser. Kommunikasjon er utarbeidet med blant annet radiospotter, bussdekor, plakater og elementer til lokale arrangement. Kampanjen har ett felles budskap: alle kan gjøre aktive valg slik at personbiltrafikken reduseres. Hvilken dag kan du la bilen stå?

Vi utviklet nettsiden for Bypakke Nedre Glomma med tanke på å informere og inspirere.

Her finner du en oversikt over alle prosjektene som gjennomføres, og kan følge fremdriften og finne ut mer om de som står bak. Gode tips og råd til hvordan du kan bidra til en mer miljøvennlig region finner du også her.