Accountor

Passion for results

Regnskapsbyråkjeden Økonor ble kjøpt opp av Accountor og byttet dermed navn. Vi fikk i oppdrag å lage en internasjonal lanseringskampanje med mål om å styrke merkevaren i Danmark, Finland, Nederland, Russland, Sverige og Ukraina – i tillegg til Norge.

Accountor er et ledende regnskapsbyrå med over 70 kontorer lokalisert i Norge – og over 2300 ansatte verden over. Internasjonalt var målet å øke kjennskapen til Accountor, mens hensikten i Norge var å informere om at Økonor skiftet navn. I tillegg var det et ønske om å skape intern stolthet under omorganiseringen.

Løsningen ble kommunikasjonskonseptet «Passion for results», hvor både kommunikasjonsstrategien og den overordnede grafiske profilen var lik i alle land. Det ble laget annonser der løsninger og budskap var tilpasset hvert enkelt land.

I Norge ble det laget en reklamefilm som har gått på TV2, tre annonsemotiv i ulike formater, i tillegg til digitale kampanjer, messeplakater og e-dm.

Kampanjen førte til at Accountor forsterket sin posisjon som Nord-Europas største selskap innen økonomi- og rådgivingstjenester.