Film for Landsforeningen for Ryggmargsskadde

Landsforeningen for Ryggmargsskadde gjør mye for medlemmene sine – og det har vi laget film om sammen med Lucky View.