Der alt er ryddig, skjer sjelden mye kreativt

Erik Lerdahl