En film om barna som faller utenfor

Kunnskap er makt

Idéer er som sopp; der du finner en finner du ofte flere

Hans Carossa

Der alt er ryddig, skjer sjelden mye kreativt

Erik Lerdahl

NAV – om å være noens øyne og ører

Nyhet i Nabolaget!